Vilvoordse Postzegelclub

 Aangesloten bij:

Cultuurrraad Vilvoorde.
Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - Brabant Nr 289.
Koninklijke Kring van de Filatelistische Clubs Regio Brussel.
Ke.The.Fil - Kerngroep Thematische Filatelie Vlaams Brabant.

              Woord van de Voorzitter september 2015

Welkom

Voorzitter

Bestuur

Inter-leden veiling

Mededelingen

Evenementen

Artikels

Telegrammen

Club geschiedenis

Links

 Vergaderingen
 Contact

Last upgrade: 30.09.2016

Beste Leden,

 Bij het begin van het filatelistische seizoen 2105/16 kunnen we alleen maar vaststellen dat onze hobby zeer snel evolueert. De moderne communicatie en media evolutie is daar de verantwoordelijke van. Alles of bijna alles is terug te vinden op internet.

 Maar wat men er niet te vinden is, is de wijze om iets samen te stellen en het over te brengen naar derden. Daarom zijn lezingen en cursussen nog steeds onvervangbaar.

  Tijdens dit seizoen zal er tijdens de vergaderingen van de Kerngroep Thematische Filatelie, Ke.The.Fil.,  terug gegaan worden naar de oorsprong van onze hobby, DE POSTZEGEL, een van staatswegen uitgegeven vignet waarmee poststukken worden gefrankeerd.

 Ik heb zo het gevoel dat de  basis functie er van verloren gegaan is. Wat nu uitgegeven wordt zijn meestal chromo's voor een kleine groep van verzamelaars. De kunst om een postzegel te ontwerpen verdwijnt ook. Offset is de goedkoopste druktechniek en men kan van een foto of scan direct drukken.

  Tijdens de lezingen zullen we het hebben over het ontwerpen, graveren, drukken en hun evolutie evenals de evolutie van de druktechnieken tijdens de 165 jaar van hun bestaan.

Ik hoop jullie allen te ontmoeten tijdens de laatste donderdagen van de maand in het bondsgebouw in Zaventem.

 Francis