BRABANT

De Geschiedenis VAN DE VILVOORDSE POSTZEGELCLUB
Aangesloten bij de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen (KLBP) Nr 289 Brabant

Vergaderingen - Koninklijk Atheneum - 1800 Vilvoorde - België
Ingang langs Leopoldstraat 22, 1800 Vilvoorde. Iedere tweede zondag van 10.00 tot 12.00

CLUB

     

Home

Welkom

 

CONTACT

 

 

 

1895 Eerste spoor van een postzegel verzamelaar in Vilvoorde 

 

De tekst op de achterzijde (schrijffouten inbegrepen) luidt als volgt -

Vilvoorde 27 ot 95

Monsieur Bueno-Bibar, Paramaribo

Ik weet niet waarom gij mij geen antwoord geeft, eerst op mijnen brief van 26 januari! en tweede op mijn kaart van april. Ik verzoek u nog een mal van mij per kerende post te schrijven en mij de postzegelsdie ik u gevraagd hebben, ofwel geld te sturen voor de waarde van de zegls die ik u verzonden heb, hetzij 17,18 marken.

Opende op een spoedig antwoordt te bekomen groet ik u met achting

Blum-De Coster